Your Energy For Better World

Zdobądź formę i bądź EKO

Sprawdź

Zdobądź formę i bądź EKO

Zapraszamy kluby z następujących miast:
Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków oraz Katowice
do udziału w konkursie ekologicznym

1

Konkurencja

Zadaniem uczestników konkursu (klubów) jest wyprodukowanie jak największej ilości energii elektrycznej na dostarczonym przez nas rowerze do tego przeznaczonym typu G575U. W każdym z klubów rower będzie działał 4 pełne doby. Nasz przedstawiciel dostarcza, instaluje i odbiera rower po zakończonej konkurencji. Klub który prze czas trwania konkurencji wytworzył najwięcej energii wygrywa. Klub we własnym zakresie zachęca klubowiczów do ćwiczenia właśnie na tym rowerze.

2

Tylko 5 klubów z jednego miasta

W każdym mieście wybieramy 5 klubów, decyduje kolejność wpływania zgłoszeń

3

Start konkursu

Start konkursu odbywa się w poniedziałek o godz. 12:00 jednocześnie w 5 klubach. Zakończenie konkurencji to godz. 12.00 w piątek. Zarówno start jak i zakończenie odbywają się w obecności przedstawiciela IMG, który dopilnowuje dokładnego czasu startu i zakończenia konkurencji.

4

Dwa etapy konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w piątek o godz. 12:00 (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie). Na jego podstawie wyłaniamy 3 kluby z najlepszymi wynikami, które zapraszamy do finału. Dogrywka - finał będzie trwał pełne dwie doby i rozpocznie się dwa tygodnie po zakończeniu etapu pierwszego.

5

Nagrody

Za przejście do finału klub otrzymuje na własność rower odzyskujący energię typu G575U. Za zwycięstwo w konkursie klub otrzymuje łącznie zestaw 5 rowerów odzyskujących energię elektryczną wraz z systemem monitorowania firmy SportsArt o wartości 73 tys PLN netto.

Regulamin konkursu

Zdobądź formę i bądź EKO - GO GREEN CLUB

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator konkursu:
  IMG S.A.
  ul. Strzelców 40/25,
  81-661 Gdynia
  NIP: 7010264454
  KRS:0000367238

 2. Firma IMG S.A. jest jednocześnie fundatorem nagród.

 3. Celem konkursu jest promowanie technologii Green System, czyli używania sprzętu sportowego, który umożliwia odzyskiwanie energii elektrycznej.

 4. Do konkursu mogą przystąpić kluby fitness i siłownie działające na terenie kraju w następujących miastach: Warszawa, Gdańsk, Kraków,Wrocław oraz Katowice

 5. Konkurs nie jest przeznaczony dla klientów indywidualnych.

§2 ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenia uczestników konkursu - klubów należy przesyłać na adres eko@gogreenclub.pl do dnia 24.09.2017r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wybieramy po 5 klubów w każdym mieście.

 2. Każdy uczestnik konkursu - klub po podpisaniu „umowy wypożyczenia” otrzymuje rower G575U na okres 5 dni. Rower zostaje dostarczony w poniedziałek o godz.11.30 i zabrany w piątek o godz.12.30. Start licznika rozpoczyna się o godz.12.00 po podpisaniu protokołu w obecności przedstawiciela firmy IMG SA.

 3. Zadaniem klubu jest odzyskanie jak najwięcej energii poprzez używanie roweru G575U.

 4. Wyniki odczytywane będą z wyświetlacza roweru G575U przez przedstawiciela IMG S.A. w obecności uczestnika konkursu.

 5. W przypadku awarii roweru organizator konkursu zobowiązuje się do naprawy lub dostarczenia nowego roweru w ciągu czterech godzin od zgłoszenia awarii roweru G575U. Uczestnik konkursu w tej sytuacji rozpocznie nową próbę odzyskiwania energii na czas utracony poprzez awarię urządzenia. Czas ten zostanie doliczony do czasu końcowego, tym samym rower oddany zostanie w piątek o godzinie 14.00

 6. Dane połowiczne konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej organizatora www.gogreenclub.pl. Uczestnik konkursu - klub jest zobowiązany do przesłania zdjęć z wynikiem organizatorowi po każdej dobie trwania konkursu.

 7. Zwycięzcą zostanie uczestnik konkursu - klub, który w czasie 5 dni odzyska najwięcej energii poprzez używanie roweru G575U. Punktem odniesienia w wyłonieniu zwycięzcy będą wyniki odczytane z wyświetlacza roweru G575U.

 8. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia zwycięzcy oraz uczestników, którzy uzyskali 2 i 3 wynik oraz przekazania nagrody.

§3 NAGRODY

 1. I miejsce: samochód elektryczny.
  II miejsce: 2 rowery G575U
  III miejsce: 1 rower G575U oraz voucher o wartości 2000 pln na kolekcję ubrań sportowych Gipara Wear.

 2. Organizator konkursu zastrzega sobie brak możliwości przeniesienia przez uczestników nagrody na osoby trzecie, wymiany na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z winy uczestnika.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie skargi i zażalenia należy wysyłać na adres info@imgfitness.pl lub drogą listowną na adres IMG S.A. Biuro Handlowe, ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamację oraz dokładny opis powodu reklamacji.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w czasie trwania konkursu.

 3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.